Auditoria de certificació d’empreses responsables – Covid 19

L’Auditoria de certificació d’empreses responsables – Covid 19, permetrà obtenir el certificat final d'acredita que l'entitat compleix i manté les condicions legalment exigibles davant de l'Covid-19. El procés d'auditoria, suposa un procés de treball presencial i documental amb les fases següents: • Auditoria interna inicial. • Control documental. • Acreditació del protocol d'actuacions. • Verificació de l'Avaluació especifica Covidien-19. • Verificació in situ de les mesures implantades. • Verificació de la idoneïtat dels equips (EPI) i productes utilitzats en Mesures de control. • Entrevistes. • Manteniments. • Informe final: Desviacions i Millores. El procés de certificació s'adaptarà a les característiques específiques de cada sector concret d'activitat. En cas que en l'Auditoria es detectin mancances en el sistema, es podran dissenyar accions correctores dirigides a la seva millora (Control d'accessos ...)

Ofert per:

Audita Global Service

Assessories Empresarials

Audita Global Service, és una empresa auditora del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, amb el núm d’autorització A-034-B i tècnics competents per la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració de Plans d’Autoprotecció i Plans d’emergència. També elaborem i actualitzem els Document de Protecció contra Explosions - ATEX

Persona de contacte: Sebastià Jané

Telèfon directe: 938901476

https://www.auditaglobal.com/?page_id=1969

M'interessa