Monitoritzar els consums elèctrics per reduir la seva factura

Substitueixi el comptador elèctric actual per a controlar els seus consums i reduir els seus costos. Deixi de pagar un lloguer per a tota la vida i opti per una solució sense inversió inicial en rènting a 5 anys per un cost similar al que ara està pagant i amb l'opció de poder quedar-se'l en propietat per una petita quota residual. Afegeixi tots els avantatges del monitoratge i obtingui el control de les seves factures. Inclou: -Servei claus en mà de comptador i mòdem de comunicacions instal·lat - Accés web a: - Gràfics de seguiment - Comparatives de consums - Lectures en temps real - Prefacturas mensuals (Verificació de factura rebuda) - Informes automàtics mensuals de costos i consums - Alarmes en temps real de: consums fora d'horari, excessos de potència i penalització de reactiva També pot monitoritzar el seu comptador actual si té mòdem sense haver de substituir-lo i gaudint de les mateixes funcionalitat

Ofert per:

Idonium Energy SL

Energia i aigua

Empresa de tecnologia per la monitorització de consums elèctrics

Persona de contacte: Jordi Solé

Telèfon directe: 608736812

www.idonium.com www.energystudio.es

M'interessa