Tractament de Residus Industrials

Residus industrials: ferralles, fustes, cartró, raees, rebuig...

Ofert per:

Reciclatges Gonzàlez

Serveis a les empreses

Empresa de Gestió de Residus propera, practica, adaptable. Reciclatges González adaptem el reciclatge de RESIDUS INDUSTRUALS I D´OFICINA a les necessitats de producció de cada empresa. Transportites i Gestors autoritzats residus per l´ARC, gestió documental per acreditar la correcta gestió dels residus generats davant Organismes Oficials Contenidors adaptables segons necesitats d´espai i periodicitat de recollida de cada empresa.

Persona de contacte: Laura Gonzàlez

Telèfon directe: 938165481

M'interessa