Control i gestió depuradores industrials

Serveis d'assessorament, control i gestió de depuradores. Serveis de Manteniment. Serveis de Desinfecció per legionel·losi i control analític segons normativa vigent. Subministrament de material, productes i equips de depuració i potabilització d'aigües. Distribuïdors de material de laboratori, envasos, equips de protecció (guants, mascaretes, etc...), equips de mesura i equips de mesura in situ, etc.

Ofert per:

CONTROL MANTENIMENT I SERVEIS DE DEPURACIÓ

Neteja i Reciclatge

Empresa especialitzada en el control i la gestió de depuradores industrials, així com en l'assessorament. Distribuïdors de material, equips i reactius.

Persona de contacte: Irene Costa

Telèfon directe: 938 92 30 80

M'interessa