Estudis de depuració i descontaminació. Proves pilot.

Serveis analítics i d'assessorament. Especialitzat a donar servei analític a la indústria, a les empreses, i a l'administració pública, per al control d'aigües residuals, abocaments, processos de depuració, fangs de depuradores, aigües de consum, legionel·la, piscines, aigües continentals i superficials, etc. Estudis de depuració i descontaminació i proves pilot per avaluar sistemes i optimitzar processos.

Ofert per:

LABORATORI DR. BORRELL

Mediambient i energia

Laboratori ambiental amb més de 35 anys d'experiència. Acreditat per ENAC ISO 17025 i homologat per diferents organismes públics com l'Agència Catalana de l'Aigua.

Persona de contacte: Irene Costa

Telèfon directe: 938 92 30 80

https://www.labborrell.com/es/

M'interessa