POLÍTICA DE PRIVACITAT

aquidaqui.cat

 


6. POLITICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat:Federació d’Empresaris del Gran Penedès

NIF: G58519992.

Adreça postal:  C. Àncora 3 - 08800 Vilanova i la Geltru - Barcelona (Espanya).

Correu electrònic: fegp@fegp.cat.

Telèfon: 938106700.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FEDERACIÓ D’EMPRESARIS DEL GRAN PENEDÈS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualmentdret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FEDERACIÓ D’EMPRESARIS DEL GRAN PENEDÈS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l'interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

6.1. Tractament de les dades personals de potencials clients,  contactes via web i correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Federació d’Empresaris del Gran Penedès tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

·           Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.

·         Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Els destinataris de les dades seran tots aquells que hagin de tenir accés a les dades amb motiu de la prestació de l'activitat.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

·         Drive (google), amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

 

 

6.2 Tractament de les dades personals de drets d'imatge

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Federació d’Empresaris del Gran Penedès tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió i publicació d'imatges i/o vídeos per a la seva publicació en diferents mitjans de comunicació i xarxes socials de la federació.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió. (excepte els que figurin en hemeroteques).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

·                    Consentiment de l'interessat: Per al tractament imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans que utilitzi la federació.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

·                    En el seu cas, tots els mitjans informatius que utilitza la federació, amb la finalitat de la publicació de les activitats.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

·         Facebook, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.

·         Twitter, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.