Effective Cost Management - Consultoria per optimització de costos d'IT

Les conjuntures obliguen a les organitzacions a replantejar-se la gestió de les despeses per tal de fer més eficient l'assignació de recursos cap a les iniciatives i projectes de major impacte que potenciïn el creixement i la rendibilitat. Un dels desafiaments als quals s'enfronten els executius és la dificultat en l'assignació i execució de la despesa en IT. Sense cost fixe, cobrem un % del teu estalvi, el que acordem. Podem ajudar-te aportant una visió externa que t’ajudi: - Preparant l'anàlisi de costos del departament que ajudi a trobar un escenari d'eficiència, màxima productivitat i reducció de costos. - Oferint serveis d'anàlisi de dimensionament del departament IT. - Analitzant el programari i el model de prestació de servei per ajudar-te a renegociar amb els proveïdors fins obtenir el màxim nivell possible de qualitat, fiabilitat i productivitat al menor cost. - Ajudant-te a flexibilitzar la infraestructura, a moure solucions al núvol, buscant solucions econòmiques o fins i tot gratuïtes.

Ofert per:

COBERTIC

Serveis a les empreses

COBERTIC ofereix serveis d'assessoria i solucions TI a tot tipus d'empreses. Amb més de 25 anys d'activitat en el sector i l'experiència necessària per ajudar a cada un dels nostres clients a innovar i redefinir l'estratègia digital, a crear nous models de negoci enfocats a les necessitats internes i externes i a prendre la millor decisió pel que fa a la inversió tecnològica. Creiem en les relacions a llarg termini pel que els nostres valors es basen en el compromís professional, la transparència i la claredat de les comunicacions, el tracte directe i la feina ben feta.

Persona de contacte: Josep Sala Hill

Telèfon directe: 660650989

https://www.cobertic.com/effective-cost-management

M'interessa