Serveis a les persones

Promovem i treballem accions de millora de la ocupació amb persones amb transtorn de salut mental, discapacitat i/o vulnerabilitat social mitjançant 4 serveis: SERVEI D' ACOLLIDA- És la porta entrada a la xarxa de serveis de la cooperativa on fem una primera valoració i orientem a la persona SERVEI PRE-LABORAL- Promovem la integració laboral mitjançant i l' aprenentatge d'habilitats socials i laborals bàsiques SERVEI DE FORMACIÓ I CAPACITACIÓ- Apostem per la formació com a eina de capacitació SERVEIS LABORALS- Oferim oportunitats laborals a través de les nostres cooperativa o la xarxa d' empreses i entitats socialment responsables del territori

Ofert per:

ASSOCIACIÓ D’ EMPRESES AMB FINALITAT SOCIAL ENTREM-HI

Serveis a les persones

Oferim oportunitats laborals i formatives a persones amb especials dificultats socials, mitjançant la gestió de serveis i activitats productives, en el marc d’itineraris personalitzats d’inserció, i en xarxa amb altres agents socials i econòmics del territori. 2. Aquest objectiu es concreta a través d' un itinerari personalitzat d' inserció que es pot implementar mitjançant acompanyament i assessorament personalitzat

Persona de contacte: ELISABETH OLIVE

Telèfon directe: 938904732

http://www.entrem-hi.com/grupentrem-hi/

M'interessa