Ínterim Management (interinatge executiu)

Aportem professionals amb coneixement i llarga experiència en la gestió i direcció empresarial per portar a terme una missió relacionada amb tasques executives durant un període de temps limitat i objectius concrets. Operatiu des del primer dia!

Ofert per:

summaconsultors.com

Assessories Empresarials

Estratègia i tecnologia empresarial

Persona de contacte: Jordi Parellada

Telèfon directe: 629487737

https://summaconsultors.com

M'interessa