Acompanyament empresarial per a la gestió responsable

Seminari directiu en RSE Acompanyament directiu en RSE Mapa estratègic RSE Diagnosi i pautes de progrés RSE Pla d'RSE Gestió ètica, codi ètic, comitè d'ètica Objectius de Desenvolupament Sostenible Diàleg amb grups d'interès Compres responsables, cadena de proveïment Comunicació responsable, transparència, memòries Certificacions, etiquetes RSE Esdeveniments, elaboració de continguts RSE Conferències, capacitació i sensibilització d'equips Acció social ...

Ofert per:

Responsabilitat Global

Assessories Empresarials

Responsabilitat Global és una de les consultories expertes amb Responsabilitat Social de les Empreses amb més solera a Catalunya. Sota la direcció de Josep Maria Canyelles, des de l'any 2004 acompanya empreses i organitzacions de totes dimensions i sectors en el desenvolupament de la seva responsabilitat envers la societat, des d'una visió estratègica, vinculada al bon govern, i que pot abordar solucions també en els altres vectors d'impacte, social, econòmic, laboral i ambiental, dins un model de competitivitat responsable i sostenible. Canyelles presideix Vector5 i TSR Territori Socialment Responsable i coordina Respon.cat.

Persona de contacte: Josep Maria Canyelles

Telèfon directe: 670600223

www.responsabilitatglobal.com

M'interessa