Tractament de Residus d'oficina

Informació en format paper i/o digital per destrucció, per compliment normatives RGPD, RAEE´S, TONERS, REBUIG... contenidors per confidencials. Som l'assessor que l’acompanyarà en el procés de posar en marxa la selecció en origen dels residus, per ser més àgils, pràctics i competitius, per treballar en un espai de treball, net, harmoniós i endreçat, per ser més eficients i efectius.

Ofert per:

Reciclatges Gonzàlez

Serveis a les empreses

Empresa de Gestió de Residus propera, practica, adaptable. Reciclatges González adaptem el reciclatge de RESIDUS INDUSTRUALS I D´OFICINA a les necessitats de producció de cada empresa. Transportites i Gestors autoritzats residus per l´ARC, gestió documental per acreditar la correcta gestió dels residus generats davant Organismes Oficials Contenidors adaptables segons necesitats d´espai i periodicitat de recollida de cada empresa.

Persona de contacte: Laura Gonzàlez

Telèfon directe: 938165481

M'interessa