Qualitat, Protecció Civil i Seguretat industrial

Oferim serveis de consultoria en l’àmbit del Medi Ambient, Qualitat, Protecció Civil i Seguretat industrial: - Disseny, implantació i manteniment de Sistemes de Gestió segons les normes ISO 9001,14001 i 45001. - Assessorament en el compliment de Requisits legals. - Reducció de la taxa d’escombraries per a les empreses del municipi de Vilanova i la Geltrú. - Suport en el compliment legal en matèria de residus per a les empreses i els gestors de residus (Declaracions de residus, Pla Empresarial de Prevenció d’Envasos (PEP) i gestió de documentació de trasllat de residus (Fitxes d’Acceptació, Fulls de Seguiment, etc.). - Legalització i adequació d’activitats (Autorització, llicència i comunicació ambiental) i projectes de compatibilitat urbanística. - Redacció de Plans d’autoprotecció (PAU), Plans de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) i disseny i realització de simulacres.

Ofert per:

GPM CONSULTORS

Serveis a les empreses

Som una empresa que ofereix serveis de consultoria i assessorament en els àmbits del Medi Ambient, Qualitat, Protecció Civil i Seguretat, dirigida a clients públics (administracions) i clients privats (indústries i/o empreses de serveis). Amb més de 20 anys d’experiència, comptem amb un equip multidisciplinari caracteritzat per la seva capacitat innovadora, de treballar en equip i visió integradora que ens porta a resoldre les necessitats dels nostres clients amb resultats satisfactoris. El caràcter d’empresa petita ens permet oferir un servei adaptat a les necessitats reals dels nostres clients.

Persona de contacte: GEMMA PELLISA MATEO

Telèfon directe: 938174524

http://www.gpmconsultors.com/

M'interessa